سلولیت چیست

سلولیت چیست؟

سلولیت وضعیتی را توصیف می کند که در آن برجستگی ها و فرورفتگی هایی روی سطح پوست ظاهر می شوند که به طور معمول به عنوان “پوست پرتقال” و “پنیر دلمه” شناخته می شوند. سلولیت یک بیماری پزشکی نیست که نیاز به درمان داشته باشد، اما حالتی است که بر زیبایی فرد تاثیر می گذارد. […]

سلولیت چیست؟ بیشتر بخوانید »